Inloggen op ons Extranet

Juridische disclaimer

Privacybeleid van Nederman, algemene voorwaarden van dienstverlening en website disclaimer

De inhoud van de juridische pagina's van deze website is uitsluitend bedoeld voor uw algemene informatie en gebruik. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. 

U bent van harte uitgenodigd een link naar enig onderdeel van deze website op te nemen in een andere website of document zonder dat daar voorafgaande schriftelijke toestemming van Nederman voor nodig is. Wij houden van links.

Noch wij noch eventuele derden bieden enige garantie of aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid, actualiteit, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor enig specifiek doel.

U accepteert dat dergelijke informatie en materialen onjuistheden of fouten kunnen bevatten en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijke eventuele onjuistheden of fouten binnen het kader van de wet. Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is voor uw eigen verantwoordelijkheid waarvoor wij niet aansprakelijke kunnen worden gesteld. Het behoort tot uw eigen verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website voldoen aan uw specifieke eisen. 

Deze website bevat materiaal dat ons eigendom is of waarvoor wij een licentie hebben. Dit materiaal omvat maar is niet beperkt tot het ontwerp, de layout, het uiterlijk, de verschijning en de grafische elementen. Reproductie hiervan anders dan krachtens de auteursrechtelijke vermelding, die onderdeel uitmaakt van deAlgemene voorwaarden van dienstverlening is verboden. 

Alle handelsmerken gereproduceerd op deze website die niet het eigendom zijn van, of in licentie zijn uitgegeven aan, de exploitant, zijn vermeld op de website. Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan leiden tot een schadeclaim en/of kan een strafbaar feit inhouden. Deze website kan tevens links naar andere websites bevatten. Deze links worden u aangereikt ter extra informatie. De vermelding ervan houdt niet in dat wij instaan voor deze websites. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarnaar wordt gelinkt.