Inloggen op ons Extranet

Afzuiging en filtering

Stof en deeltjes, lasdampen, uitlaatgassen, oplosmiddelen gassen en dampen, explosieve stoffen en olienevel

Nederman is wereldleider in filteren van industriële lucht en heeft meer dan 70 jaar ervaring in afzuiging en filtering van verschillende luchtverontreinigende stoffen. Wij leveren het breedste aanbod aan producten en oplossingen in de markt voor het afzuigen en filteren van:

  • stof en deeltjes
  • lasdampen
  • uitlaatgassen
  • oplosmiddelen
  • gassen en geuren
  • explosieve stoffen
  • olienevels

Afzuiging en filtratie van stof en deeltjes Afzuiging van stof en deeltjes

Zwevend stof en fijne deeltjes kunnen gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid en moeten worden afgezogen voordat ze in de ademzone terechtkomen.

Onderzoeken

ATEX goedgekeurde afzuiging Brandbaar stof

Explosief stof of een potentieel explosieve atmosfeer komen op veel verschillende werkplaatsen voor. Behalve dat hierdoor medewerkers gewond raken kunnen de filtersystemen onklaar worden gemaakt en kan verontreinigde lucht worden gerecirculeerd, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Nederman levert een brede reeks stofafzuigsystemen die voldoen aan de ATEX-normen. Inclusief kanalen en terugslagkleppen.

Onderzoeken

Gas afzuiging Hete Gassen

Gevaarlijke en/of hete gassen kunnen medewerkers verwonden, filtersystemen onklaar maken en verontreinigde lucht doen recirculeren, met de daarbij behorende gezondheidsrisico's. Onze apparatuur filtert het hete gas van de verbranding van afvalmateriaal en wint deze warmte om energie te besparen.

Onderzoeken

Lasser met rook en lasdampen Las- en snijdampen en rook

Las- en snijdampen en rook vormen een ernstige bedreiging voor de gezondheid. De beste manier om de blootstelling hieraan te kunnen beheersen is de dampen rechtstreeks bij de bron op te vangen. Dit beschermt zowel de lasser als de overige werknemers.

Onderzoeken

Olienevel handafdruk Olienevel

Olienevel slaat overal in de ruimte neer en zorgt voor gladde vloeren en werkoppervlakken, vormt een rechtstreekse bedreiging voor de gezondheid van de medewerkers en onderbreekt de productie. Olienevelafzuigoplossingen van Nederman houden uw werkruimte schoon en uw medewerkers gezonder.

Onderzoeken

Nederman Touchless uitlaatgasafzuigarm Voertuiguitlaatgassen

Herhaaldelijk blootstaan aan lagere concentraties van gevaarlijke en kankerverwekkende uitlaatgassen kan op termijn enorme gevolgen hebben voor de gezondheid. Onderzoeken tonen aan dat medewerkers die blootstaan aan hogere concentraties dieseluitlaatgassen, een grotere kans hebben op het ontwikkelen van longkanker.

Onderzoeken

Afzuiging van uitlaatgassen voor brandweer- en hulpvoertuigenkazernes

Nederman levert de meest veelomvattende oplossingen binnen de voertuiguitlaatgasafzuiging die voldoen aan de laatste normen en toonaangevende technologieën. Wij helpen u overal - vanaf planning, ontwerp en inbedrijfstelling tot onderhoud en dienstverlening. Meer dan 60 jaar ervaring en meer dan 100.000 installaties in hulpvoertuigenkazernes wereldwijd zorgen ervoor dat niemand aan ons kan tippen.

Gieterij-oplossingen voor de afzuiging van stof en rook

Toepassingen in gieterijen voor de afzuiging van stof en rook, voor een veilige, schone en efficiënte productie in de gieterij-industrie

Houtbewerkingsindustrie

Houtbewerking in de vorm van zagen, schaven, schuren en andere werkzaamheden zorgen voor zeer grote hoeveelheden zaagsel en schuurstof. Om dergelijke grote stromen houtafval veilig en efficiënt te vervoeren, heeft Nederman, op basis van filters, pijpleidingen / kanalen, ventilatoren, transportbanden, silo's en geautomatiseerde regelsystemen, een breed aanbod aan producten en systemen ontwikkeld.

Lassen en snijden

Lasdamp en -rookafzuiging en afzuiging van thermisch snijden voor een gezonde, veilige en efficiënte verwerkende industrie voor lassen en snijden. Dit beschermt zowel de lasser als de overige werknemers.

Metaalbewerking

Frezen, boren en slijpen genereren metaaldeeltjes. Onze eco-efficiënte oplossingen houden machines en gebouwen vrij van spaanders en onze olienevelfilters zuiveren de lucht van gevaarlijke oliedruppels. Met Nederman systemen voor slijpsel hantering en verwerking, koelvloeistof recycling en olie/water scheiding bent u verzekerd van schone lucht, langdurig leven van koelvloeistof, verlaagde kosten voor slijpsel hantering en koelvloeistof en betere prijzen bij het recyclen van schroot materiaal.

Autoschade herstel werkplaatsen

Nederman levert een brede reeks producten en systemen voor alle soorten voertuigen en alle soorten werkplaatsen voor voertuigen.

Kunststofbewerking

Kunststofbewerking creëert stof en vezels die klein genoeg zijn om de menselijke long binnen te dringen of de menselijke huid te penetreren en zo allergische reacties te veroorzaken. De meest efficiënte manier om de risico's te minimaliseren is deze stoffen direct bij de bron op te vangen. Nederman is de toonaangevende leverancier met uitgebreide ervaring in het ontwerpen en installeren van veilige en efficiënte systemen in de fabricage van kunststoffen en plastics overal ter wereld.