Inloggen op ons Extranet
Afzuiging van brandbaar stof
Toepassing van afzuiging van brandbaar stof

Brandbaar stof

Explosief stof of een potentieel explosieve atmosfeer komt op veel verschillende werkomgevingen voor

Vanwege het feit dat brandbaar stof van de meeste organische materialen, synthetische materialen en metalen kan exploderen, moet aandacht worden besteed aan het voorkomen van stofexplosies. De Europese Gemeenschap heeft twee richtlijnen uitgebracht omtrent explosieve atmosferen/brandbaar stof (genaamd de ATEX-richtlijnen), die van kracht zijn geworden op 1 juli 2003 en 1 juli 2006.

De toepassing van deze twee richtlijnen heeft geleid tot een groeiende bescherming tegen explosies, waarbij verschillende technische en organisatorische handelingen verplicht zijn geworden. Als toonaangevende expert in industriële luchtfiltering, ontwikkelt Nederman producten die voldoen aan de ATEX en die voldoen aan de hoogste veiligheidseisen.

Het is de verantwoordelijkheid van het lokale verkoopbedrijf van Nederman en van de klant dat wordt voldaan aan aanvullende eisen conform de nationale of lokale overheidsrichtlijnen.

Nederman levert stofafzuigingsystemen die voldoen aan de ATEX-eisen:

  • de explosiekracht van het filter is bewezen
  • voldoen aan de ATEX-eisen wordt gegarandeerd door middel van de overdrukdeuren of -panelen
  • het risico dat een explosie zich uitbreidt kan worden voorkomen door het installeren van veiligheidsapparatuur zoals draaikleppen, terugslagkleppen enz.
  • ventilatoren zijn ATEX-gecertificeerd voor het omgaan met potentieel explosief stof.

Omgaan met brandbaar stof

Verantwoordelijkheid van de eindgebruiker

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar/eindgebruiker om het mogelijke explosierisico in zijn faciliteiten te bepalen. Een van de verplichtingen is de plekken, waar een explosieve atmosfeer kan voorkomen, te classificeren. Een andere verplichting van de eigenaar/eindgebruiker is het ontwikkelen van een “Explosiebeschermingsdocument”, dat onder andere het volgende aantoont:

  • explosierisico en beoordeling
  • adequate maatregelen zullen worden getroffen om te voldoen aan de eisen van de richtlijnen
  • de gebieden die onderverdeeld in "zones"
  • dat de werkplaatsapparatuur wordt bediend en onderhouden met inachtneming van de veiligheid

Uitsluitend wanneer de eindgebruiker de zones heeft bepaald, kan het voor de verkoper van Nederman mogelijk zijn te bepalen of Nederman de benodigde apparatuur en machines kan leveren. De verkoper van Nederman heeft de volgende gegevens nodig van de klant die de eigenaar en eindgebruiker wordt van de apparatuur: 

  • de ATEX-zoneclassificatie van de gebieden waar de apparatuur wordt geïnstalleerd. Dit is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker
  • de eigenschappen van het stof waar het om gaat, inclusief de explosieklasse St1, St2 of St3. 

ATEX-zoneclassificaties

Zone 20: een ruimte waar voortdurend, of voor lange periodes of regelmatig, een explosieve atmosfeer aanwezig is in de vorm van een wolk van brandbare stof in de lucht. Voorbeelden: over het algemeen treden deze omstandigheden slechts op binnenin apparatuur zoals pneumatische transportleidingen, droge mixers, zeven, enz. Zone-20-atmosfeer wordt meestal in apparatuur gevonden.

Zone 21: een ruimte waar een explosieve atmosfeer in de vorm van een wolk van brandbare stof in de lucht, die tijdens normale werkzaamheden waarschijnlijk voorkomt. Voorbeelden: in het algemeen treden deze omstandigheden op waar tijdens normale werkzaamheden stofwolken regelmatig aanwezig zijn, zoals slijpen, schuren, onbedekt vullen, enz. De omvang van een zone-21-atmosfeer is meestal een afstand van 1 meter rondom de bron van vrijgave. Mensen vinden het meestal zeer moeilijk om in een zone-21-atmosfeer adem te halen. 

Zone 22: een ruimte waar een explosieve atmosfeer in de vorm van een wolk van brandbare stof in de lucht, die tijdens normale werkzaamheden waarschijnlijk niet voorkomt, maar als deze voorkomt zal hij slechts een korte periode bestaan. Voorbeelden: in het algemeen vinden deze omstandigheden plaats op plekken waar op de vloer en op andere plekken stof ligt, dat verspreid kan worden en explosieve stofwolken kan vormen. Normaal gesproken is een bemande ruimte of een ruimte in de buurt van mensen meestal een geen-zone (veilige, niet-gevaarlijke) ruimte. Voordat een algemene ruimte als een zone 22 kan worden geclassificeerd dienen er aanzienlijke hoeveelheden stof op de oppervlakken te liggen. Een zone-22-atmosfeer treedt op in plaatsen waar stof kan ontsnappen door lekken en gevaarlijke hoeveelheden kan vormen, zoals in opslagplaatsen van zakken (gescheurde zakken), enz. De omvang van een zone-22-atmosfeer is meestal een afstand van 1 meter (3,28 ft) rondom de bron van vrijgave. 

Verantwoordelijkheid van de fabrikant

Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant om de ATEX-categorie van de machines en apparatuur geproduceerd door de fabrikant aan te geven. Producten worden gecategoriseerd als 1D, 2D en 3D, waarbij categorie 1D inhoudt dat het product een zeer hoog niveau van bescherming biedt (zone 20, 21 of 22); categorie 2D biedt een hoog beschermingsniveau (zone 21 of 22), en categorie 3D biedt een normaal beschermingsniveau (zone 22). Het Nederman-symbool voor producten die geschikt zijn voor het omgaan met explosief stof is Ex of Z.

Als Nederman als fabrikant vaststelt dat de apparatuur/filtereenheid enz. bedoeld is voor installatie in een geclassificeerd gebied, moet de apparatuur worden gemarkeerd conform de ATEX-richtlijn (2014/34/EU). 

CE-markering

Hierboven ziet u een voorbeeld van hoe Nederman-apparatuur kan worden gemarkeerd. Ex in een hexagon is het explosiebeschermingssymbool, gevolgd door apparaatgroep II (niet voor mijnbouw), categorie 3D voor stof (D = dust). Bescherming die geboden wordt door constructionele veiligheid wordt voorgesteld door de “c”. Max oppervlaktetemperatuur 125°C (257 °F). 

Klantspecifieke producten van Nederman

Nederman kan producten maken volgens klantspecifieke omschrijvingen, zolang dit de veiligheid van het product niet in gevaar brengt (risicobeoordeling). Een vergroting van het volume en/of het oppervlak van de filtereenheid zou de sterkte van het product in gevaar kunnen brengen. Toegevoegde elektrische componenten of vergelijkbare apparatuur met een ontstekingsbron dient te worden gecategoriseerd als deze in een gevaarlijke ruimte moeten worden geplaatst.

Stofclassificatie 

Normaal gesproken wordt hetzelfde stof “explosiever” naarmate de stofdeeltjes kleiner worden. Vandaar dat de eigenschappen van het stof dat met Nederman-apparatuur wordt verwerkt van groot belang zijn. De specifieke KSt-waarde of St-klasse van het stof moet daarom door de klant worden verstrekt. De KSt-waarde is de maximumsnelheid van de stijging in explosiedruk in een vat van 1 m3 (35,3 ft3). St-klassen zijn categorieën waarin stof wordt geclassificeerd op basis van de KSt-waarde. 

Stofexplosie klasse
KSt , bar m/s (psi ft/s) 
 St 1 > 0 tot 200 (0–61)
 St 2
> 200 tot 300 (61–91) 
 St 3
> 300 (91) 
 Tabel 1: St-klassen  

Nederman-apparatuur die buiten wordt geïnstalleerd is geschikt voor explosief stof van klasse St1 of St2. De apparatuur is niet geschikt voor gas, chemisch instabiel stof of materialen die zelf-ontbrandend zijn, zoals magnesium.

+ vergroten voor meer - verbergen


Producten die een oplossing bieden: Brandbaar stof