Inloggen op ons Extranet
Lasdampafzuigoplossingen van Nederman

Las- en snijdampen en rook

Nederman heeft stationaire en mobiele oplossingen voor het afzuigen en filteren van rook afkomstig van lassen en snijden

Internationale gezondheidsorganisaties erkennen het belang van het voorkomen van gezondheidsrisico's welke samenhangen met dampen en rook die vrij komen tijdens het lassen en thermisch snijden. In veel landen zijn strikte normen vastgesteld om de toegestane blootstellingslimiet (PEL, permissible exposure limit) te beperken. Lasrook beschadigt ook de gevoelige apparatuur zoals robots.


Afzuiging snijrook

Afzuiging bij de bron is de meest efficiënte opvangmogelijkheid voor las- en snijdampen

Daar waar dit een haalbare oplossing is, is bewezen dat afzuiging bij de bron de meest effectieve en efficiënte methode is om lasdampen en vergelijkbare gassen op te vangen en af te voeren. Deze methode maakt het risico dat een lasser of operator aan gevaarlijke dampen wordt blootgesteld zo klein mogelijk. 

De noodzakelijke componenten voor het correct opvangen van lasdampen zijn een gemakkelijk gepositioneerde dampafzuiger met een goed-ontworpen kap, de juiste luchtstroom door de dampafzuiger en een zorgvuldige lasser die de kap zodanig positioneert dat deze de gevaarlijke dampen uit zijn of haar ademzone wegzuigt en voorkomt dat de rook zich in het bedrijf verspreidt.

Lasrook- en dampafzuiging bij de bron met armen

Nederman levert een uitgebreid aanbod afzuigarmen in verschillende ontwerpen. Volledig flexibel en gemakkelijk af te stellen. De armen kunnen op zowel de stationaire als de mobiele vacuüm- en filtereenheden worden gemonteerd.

Lasdampafzuiging op de toorts zelf

Als een alternatief voor de kap en arm rookafzuiger kan ook afzuiging op de toorts zelf worden gebruikt (on-torch afzuiging). De on-torch-afzuigsystemen zuigen de dampen direct bij de lastoorts af. De afzuigsystemen zijn verkrijgbaar als zowel mobiele afzuigeenheden voor individuele gebruikers en als centrale afzuigsystemen die verschillende afzuigpunten bedienen.

Lassen met robots

Nederman oplossingen voor geautomatiseerde lasprocessen omvatten zowel afzuiging op de lasbrander zelf, alsook afzuigsystemen met kappen voor lasdampafzuiging.

Rook- en dampafzuiging van thermisch snijden

De dampen die door het snijproces worden gegenereerd worden afgezogen via de roosters van de snijtafel.

Energiebesparende systemen

Om te besparen op energie- en bedrijfskosten levert Nederman een breed aanbod aan motordempers, ventilatorregeleenheden en frequentieregelaars als aanvulling op de stationaire eenheden voor energie- efficiënte on-torch afzuiging van lasdampen en rook.

Waarom centrale ventilatiesystemen geen zin hebben

Centrale ventilatiesystemen of afzuigkappen boven werkbanken zijn vaak totaal zinloos. Deze systemen zijn zelden kosteneffectief, omdat er veel energie voor nodig is om ze te laten draaien en ze enorm veel verwarmde lucht uit de ruimtes zuigen. Daarnaast kunnen de lassers of machinisten niet voorkomen dat ze de lasdampen inademen, omdat zij altijd de algemene luchtstroom verontreinigen, waardoor ze alsnog onprettige stofmaskers moeten dragen naast de centrale ventilatie.

Gezondheidseffecten van las-en snijdampen

De deeltjes in lasdampen zijn klein genoeg om lange tijd in de lucht te blijven zweven. De lasdamp kan worden ingeademd en doordringen tot het binnenste deel van de longen. Mettertijd kunnen deze deeltjes zelfs de bloedstroom bereiken. Damp van MMA- en FCAW-lassen bevat meestal significante hoeveelheden Cr(VI), vooral wanneer in roestvrij staal wordt gelast. Het is belangrijk dit in de gaten te houden omdat hexavalent chroom (Cr(VI) een zeer lage blootstellingslimiet heeft. Tevens brengt blootstaan aan lasrook gezondheidsrisico's met zich mee als gevolg van de aanwezigheid van manganees, nikkel en andere elementen. 

In de meeste landen wordt de wetgeving strenger met lagere blootstellingslimieten voor verschillende typen deeltjes. Marktspecifieke informatie vindt u hier.


Ontstaan van lasdampen en -rook

Zwevende deeltjes afkomstig van 2 weken lassen. Een enkele lasser produceert 20-40 g damp per uur wat gelijk staat aan ongeveer 35-70kg per jaar
Zwevende deeltjes van 2 weken lassen. Een enkele lasser produceert 20-40 g damp per uur wat gelijk staat aan ongeveer 35-70kg per jaar

Verschillende lasmethodes genereren verschillende hoeveelheden damp met verschillende concentraties gevaarlijke stoffen. Onder de hoogrisico-elementen bevinden zich hexavalent chroom Cr(VI), manganees, nikkel en lood. De deeltjes zijn vaak uiterst klein: 0,01-0,1 μm, wat inhoudt dat ze gemakkelijk tot diep in de longen worden ingeademd.

Daarnaast lopen niet alleen de lassers risico in een onveilige werkomgeving. Productieapparatuur maar ook eindproducten hebben te lijden onder het gebrek aan adequate veiligheidsmaatregelen. Geautomatiseerde lasapparatuur, zoals robots - en hun bestuurders - kunnen bloot komen te staan aan residudampen en moeten ook worden beschermd.

+ vergroten voor meer - verbergenProducten die een oplossing bieden: Las- en snijdampen en rook