Inloggen op ons Extranet

Olienevel

Olienevel vormt een bedreiging voor de gezondheid van medewerkers, onderbreekt de productie en slaat overal in de ruimte neer wat zorgt voor gladde vloeren en werkoppervlakken.

Vrijwel alle machinale bewerkingen zorgen in enige mate voor olienevel. Olienevel is de aerosol die wordt gevormd wanneer olie wordt gebruikt in een koelmiddel/smeermiddel tijdens de machinale bewerking van metalen en enkele plasticcomponenten. Verdampen vanuit een spaandervat is ook een mogelijkheid. 

Om de problemen met olienevel op te lossen levert Nederman olienevelfilters van een hoge kwaliteit

Emulsies bevatten normaal gesproken 90 – 95% water en het restant is oplosbaar. De olienevel bestaat uit aerosolen van olie of een olie/water-emulsie. Op minerale olie gebaseerde vloeistoffen voor metaalbewerking staan bekend als onvermengde snijolieën of onvermengde olieën. Emulsies bevatten meestal een aantal onvermelde additieven.

Nederman biedt praktische oplossingen voor het elimineren van olienevel

Zonder olienevelfilters

Met olienevelfilters

Praktische oplossingen voor olienevel

Schone lucht op de werkplaats en een veilige werkomgeving;

  • Schone lucht op de werkplek – gezondere medewerkers en minder ziekteverzuim
  • Geen gladde vloeren, werkoppervlakken en gereedschap – Verbeterde veiligheid
  • Minder downtime als gevolg van elektronica die hinder ondervindt van de olienevel
  • Schonere bedrijfsruimtes – minder schoonmaken en een verbeterd imago

Problemen met betrekking tot olienevel

Olienevel resulteert vrijwel altijd in vettige bedrijfsruimtes, apparatuur en producten. Moderne metaalbewerkingsapparatuur wordt vaak geregeld door gevoelige elektronica en de productie neemt af vanwege ongeplande onderbrekingen – veroorzaakt door verontreinigde printplaten. Omgaan met apparatuur en productonderdelen die een vettige olielaag hebben is geen acceptabele werkwijze en het is zeker niet bevorderlijk voor de productie. Het is daarom essentieel voor werkplaatsen de olienevel te verwijderen om de veiligheid en hygiëne te kunnen waarborgen.

Het is alom bekend dat langdurig en herhaald blootstaan aan olieproducten een bedreiging kan vormen voor de gezondheid, wat inhoudt dat bij alle werkomstandigheden een goede ventilatie gegarandeerd moet zijn. Emulsies bevatten normaal gesproken 90 – 95% water en het restant is oplosbaar. De olienevel bestaat uit aerosolen van olie of een olie/water-emulsie. Op minerale olie gebaseerde vloeistoffen voor metaalbewerking staan bekend als onvermengde snijoliën of onvermengde oliën. Emulsies bevatten meestal een aantal onvermelde additieven.

Hoe een probleem met olienevel identificeren?

In veel gevallen is de aanwezigheid van de olienevel evident. In ernstige gevallen zijn de olieresiduen duidelijk zichtbaar op de vloer en op het apparatuur. Tevens is er een duidelijke geur waarneembaar als de olienevel aanwezig is. Als de machines draaien kan de olienevel vaak ook zichtbaar zijn onder het plafond. Om de hoeveelheid olienevel in de lucht exact te kunnen meten, kan een apparaat zoals de TSI DustTrak™ worden gebruikt. Dit is voor Nederman dagelijkse praktijk.

+ vergroten voor meer - verbergenProducten die een oplossing bieden: Olienevel