Inloggen op ons Extranet

Koelmiddelen en snijvloeistoffen

Bespaar op kosten voor koelmiddelen en garandeer uw productiviteit

Koelmiddelen van zijn vitaal belang voor de machinale bewerking in de metaalbewerkingsindustrie. Het vervangen en afvoeren van vervuild koelmiddel is duur en kost veel tijd. Nederman heeft oplossingen voor het reinigen en recyclen van koelmiddelen, waarbij ook wordt afgerekend met spaanders en ander productie-afvalmateriaal.

  • Bespaar op uw kosten voor het inkopen en vervangen van dure koelmiddelen
  • Afvalmateriaal dat geen olie en chemicaliën bevat heeft een hogere waarde als het wordt gerecycled
  • Verhoogde productiviteit en verbeterde productkwaliteit
  • Verbeterde uptime door rationeel omgaan met koelmiddel en continu filteren

Terugwinning van koelmiddel en recycling van snijvloeistoffen

Schoon filteren - bespaar op uw kosten voor koelmiddelen en garandeer uw productiviteit

Schone koelmiddelen zorgen voor zeer effectieve machinebewerking met zeer fijne toleranties, terwijl verontreinigde koelmiddelen assen, pompen en gereedschappen doen slijten. Koelmiddelen die verontreinigd zijn door lekkende olie, worden door bacteriën afgebroken, verliezen de oorspronkelijke eigenschappen en gaan stinken. Met het vervangen van het koelmiddel, de bedrijfsonderbrekingen en het verwijderen en afvoeren van het koelmiddel zijn hoge kosten gemoeid.

Wat is koelmiddelbeheer?

Huidige en toekomstige trends in de kosten van olie en snijmengsels zorgen ervoor dat er een planning moet zijn voor het recyclen en hergebruik van snijvloeistoffen. Koelmiddelbeheer is het efficiënt beheer van de koelmiddelen voor machinale bewerking. Hiervoor is apparatuur nodig voor het verwijderen van tramp-olie, lekolie en vaste deeltjes en mogelijk voor het beheer van bacteriën.

Welke verontreinigingen zijn slecht voor mijn koelmiddel of snijolie?

Vaste stoffen in de vorm van metaaldeeltjes en deeltjes afkomstig van de machinale bewerking zijn de vaakst voorkomende vorm van verontreiniging. Tramp-olie is afkomstig van verschillende bronnen zoals smeerolie van bijvoorbeeld geleidesleuven, hydraulische olie van lekkende pakkingen op kantelcilinders, snij- en corrosiepreventieve olie via het werkstuk en slecht gemengde of koelmiddelconcentraties van slechte kwaliteit. Andere verontreinigende materialen die eventueel verwijderd moeten worden zijn, metaalzepen, uitgevlokte materialen, bacterieel slijm en schimmels.

Wat zijn de voordelen van schoon gehouden koelmiddelen?

De kosten van koelmiddelen vormen een relatief kleine kostenpost in uw werkplaats, maar hoe koelmiddel wordt beheerd heeft een grote invloed op het grootste deel van uw andere bedrijfskosten, zoals arbeidskosten, levensduur van gereedschappen en pompen, kwaliteit van het werkstuk, kosten voor gezondheidskwesties enz.
De grote voordelen van koelmiddelbeheer zijn: langere levensduur, minder afvalstoffen, minder stilstaande machines, langere levensduur van de gereedschappen, verbeterde oppervlakteafwerking van de oppervlakken, minder vaak reinigen van de machines, minder kans op verstopping van de koelmiddelleidingen en automatisch bijvullen van machinale gereedschappen. Koelmiddelbeheer verbetert tevens de werkomgeving door de reductie van vervelende geuren en de verlaagde kans op huidinfecties en andere gezondheidsproblemen.

Welke oplossingen zijn er?

Koelmiddelbeheer kan worden toegepast bij vrijwel elke machinale toepassing die op water gebaseerde emulsies als koelmiddel, wasvloeistof, ontbraamvloeistof en slijpvloeistof gebruikt. Het kan worden toegepast als een enkel stuk apparatuur voor een specifieke machine of als samengestelde apparatuur voor een aantal machines.

Nederman levert verschillende oplossingen voor zowel het filteren van koelmiddelen met als doel, vaste deeltjes te verwijderen alsook het afscheiden van tramp-olie. Deze mogelijkheden kunnen worden aangesloten op een enkele machine of op systemen die een groep machines bedienen. Nederman’s oplossing voor constant filteren van koelmiddelen bij een volledige stroming is het “Presto”-programma. Het koelmiddel wordt gereinigd van sedimenten, deeltjes en lekolie. De type “Perpetuum”-systemen van Nederman werken in by-pass-modus, waarbij een deel van het koelmiddel van elke machine wordt gecirculeerd en de focus ligt op het verwijderen van zwevende tramp-olie en deeltjes. Het startpunt voor de oplossing die Nederman voorstelt bestaat uit uw toepassing en uw eisen omtrent het niveau van automatisch & onderhoud.

Effectieve koelfiltersystemen

Nederman’s oplossing voor constant filteren van koelmiddelen bij een volledige stroming is het “Presto”-programma. Het koelmiddel wordt gereinigd van sedimenten, deeltjes en lekolie. “Perpetuum” is een andere oplossing voor het filteren van koelmiddel voor een groot aantal machines die in groepen werken. Investeren in een koelfiltersystemen verdient zichzelf heel snel terug.

  • Verhoogde productiviteit en productkwaliteit door verstandig omgaan met koelmiddel en voortdurend filteren doet het aantal onderbrekingen om te verversen afnemen
  • Hergebruik van koelmiddel = verbeterde winstgevendheid
+ vergroten voor meer - verbergen


Producten die een oplossing bieden: Koelmiddelen en snijvloeistoffen