Inloggen op ons Extranet

MFS-modulair filtersysteem

Ideaal voor uw bronafzuigingsysteem

Het Modulaire FilterSysteem (MFS-) geeft een eenvoudige oplossing voor het reinigen van deeltjes, rook, stof, gassen en geuren uit de lucht. Door de modulaire constructie is het systeem geschikt voor zowel kleine werkplaatsen als grotere productiehallen. Door uit te breiden met ventilatoren, afzuigarmen en regelpanelen van Nederman, kunt u voor elke werkplaats een oplossing samenstellen.

Veel gebruikte toepassingen zijn TIG- en puntlassen, laboratoruimafzuiging, voedingsingrediënten en geuren en chemische verwerking.

  • Eenvoudige en snelle installatie – weinig onderdelen
  • Gemakkelijk uit te breiden
  • Kan worden aangevuld met ventilator, afzuigarm en schakelunit
  • Economisch en efficiënt

MFS met deeltjesfilter

Voor lasdamp, stof en grote deeltjes. Een complete filterunit inclusief filterpatroon, console en twee aansluitingen.

MFS met micro-/ HEPA-filter

Voor ultrafijne en vervuilende deeltjes. Een complete filterunit inclusief filterpatroon, console en twee aansluitingen.

MFS met gas-/koolstoffilter

Absorbeert geuren, gassen, rook en organische oplosmiddelen (tolueen en methylethylketonen). Een complete filterunit inclusief filterpatroon, console en twee aansluitingen.

Algemene richtlijnen voor het gebruik van koolstoffilters van Nederman

Wij krijgen veel vragen over de Nederman-koolstoffilters. De vragen hebben meestal betrekking op welke chemicaliën wel en niet gebruikt kunnen worden. Vandaar dat we richtlijnen hebben opgesteld zodat het iets gemakkelijker wordt dit soort producten te verkopen. 

De richtlijnen hebben betrekking op de volgende filters:  MFS-koolstoffilter, FilterCart-koolstof en de filters voor de BenchTop-producten

1. De filters worden voornamelijk ontworpen voor organische oplosmiddelen. 

Niet-organische chemicaliën en zuren kunnen zelden efficiënt worden gefilterd. 

2. Het oplosmiddel moet een moleculair gewicht boven 50 hebben. 

Lichtere moleculen worden niet zeer goed geabsorbeerd waardoor de levensduur van het filter zeer kort zal zijn. Zeer lichte moleculen worden helemaal niet geabsorbeerd. Het moleculair gewicht vindt u op het gegevensblad van de bedoelde chemische stof. 

3. De filters mogen niet worden gebruikt met giftige chemicaliën. 

Dit heeft twee oorzaken. De extractorarm kan niet 100% van alle dampen opvangen en een verzadigd filter kan toxische chemicaliën de lucht in blazen. Dit kan schadelijk zijn voor de operator. Ongeschikte chemicaliën worden gemarkeerd met het oranje "giftige symbool".

4. De oplosmiddelen moeten een duidelijke geur hebben.

Wij gebruiken namelijk de geur om te detecteren dat het filter verzadigd is. 

5. De concentratie mag nooit zo hoog zijn dat er explosierisico bestaat. 

Een te hoge concentratie maakt ook de levensduur van het filter zeer kort. 

6. Levensduur: Het is niet mogelijk drukval over een koolstoffilter te meten om de levensduur te berekenen.

Een verzadigd koolstoffilter heeft dezelfde drukval als een nieuw filter. De koolstof kan 10-25% van zijn gewicht absorberen voordat het verzadigd is, dus kunt u het filter wegen en het gewicht vergelijken met dat van een nieuw en een verzadigd filter. Als je de concentratie weet en de luchtstroom, dan kan dit worden gebruikt om de levensduur van het filter te berekenen. 

7. Als u MFS koolstoffilters berekent.

Zorg er altijd voor dat de luchtstroom niet groter is dan 500 m3/h (294 cfm). Een grotere luchtstroom doet de effectiviteit van het filter afnemen.

+ vergroten voor meer - verbergen