Inloggen op ons Extranet

Voorafscheiders

Een voorafscheider introduceert een extra scheidingsfase voordat het materiaal bij de afscheider komt. Het voordeel bestaat uit verbeterde efficiëntie bij het afscheiden van omvangrijk materiaal en stof uit de luchtstroom, verbeterde prestatie van het filter en een significante reductie van de frequentie van filteronderhoud. 

Een voorafscheider draagt tevens bij tot een grotere luchtstroom, snellere opname en langere levensduur van de motor van de stofafscheider. De voorafscheiders kunnen worden aangesloten op meerdere vacuümeenheden, zowel mobiel als gecentraliseerd. 

Belangrijkste voordelen met een voorafscheider zijn: 

  • Extra bescherming van de belangrijke vacuümapparatuur
  • Verlengde levensduur van de motor van de stofafscheider
  • Langere tussenpozen tussen de filterreiniging van de hoofdapparatuur 
  • Geschikt voor voorafscheiding van zwaarder afval ten behoeve van recycling of veilig verwijderen 
  • Extra capaciteit voor afvalopslag


producten in categorie: Voorafscheiders