Inloggen op ons Extranet

Lassen en snijden

Ontdek onze beproefde oplossingen voor de las-en snij-industrie en klik op de pictogrammen van de probleemgebieden en voorbeeldproducten in de afbeelding rechts op de pagina.

 1. 1
  A machine
  Lasdampafzuiging op de toorts zelf
  Een lasbrander met geïntegreerde extractie maakt het mogelijk, dat de lasser grote oppervlakken bewerkt en ook binnenin constructies kan werken.
 2. 2
  A machine
  On-tool afzuiging
  Snijden, slijpen en schuren zijn veel voorkomende handeling in laswerkplaatsen, waarbij gevaarlijke concentraties stof en deeltjes vrijkomen. On-tool-extractie is de meest efficiënte manier om dit op te vangen. Nederman levert een brede reeks on-tool afzuigsets voor meer dan 600 stukken gereedschap.
 3. 3
  A machine
  Lasslanghaspel 876
  De ultieme lasslanghaspel voor dubbele slangen, ontworpen voor het toevoeren van zuurstof/acetyleen of zuurstof/LPG. Bed[..]

  Onderzoeken

 4. 4
  A machine
  Zelfs lasrobots moeten worden beschermd

  Laswerkzaamheden die gebruik maken van geautomatiseerde lasapparatuur, moeten zorgvuldig worden gemonitord. Nederman oplossingen voor geautomatiseerde lasprocessen omvatten, zowel afzuiging op de lasbrander zelf, alsook afzuigsystemen met kappen.

 5. 5
  A machine
  Afzuiging bij thermisch snijden
  Snijden van metaalplaten en andere materialen met gebruik van snijtoortsen is een gevaarlijk proces, waarbij grote hoeveelheden rook, dampen en vonken worden geproduceerd. De snijdampen die door het snijproces worden gegenereerd, worden afgezogen via het rooster van de tafel.
 6. 6
  A machine
  Energie besparen
  Nederman levert randapparatuur die het energieverbruik helpt verlagen door ventilatoren automatisch in te stellen op de juiste snelheid, afhankelijk van de daadwerkelijke werklast.
 7. 7
  A machine
  Lasrook afzuigarmen
  Lasrook afzuigarmen, zijn een van de meeste effectieve manieren om lasrook en dampen uit de ademzone van de lasser te ve[..]

  Onderzoeken

 8. 8
  A machine
  Lasrook afzuigarm op rail
  De trolley van de dampafzuiger met afzuigarm is ontworpen voor lange werkplekken.

  Onderzoeken

 9. 9
  A machine
  Original afzuigarm
  De Original arm is de perfecte afzuiger voor het opvangen van lasrook, dampen en stof in werkplaatsen

  Onderzoeken

 10. 10
  A machine
  Ventilatoren en vacuümpompen
  Ventilatoren en aanjagers Elk afzuigsysteem van stof, dampen of nevel heeft een ventilator nodig om de verontreinigde lu[..]

  Onderzoeken

 11. 11
  A machine
  FMC patronenfilter
  Het FMC patronenfilter is ideaal voor het filteren van fijn stof en deeltjes die gevaarlijk en irriterend kunnen zijn voor uw personeel.

  Onderzoeken

 12. 12
  A machine
  industriële vacuümreinigers
  Nederman heeft een wereldwijde reputatie als state-of-the-art fabrikant gespecialiseerd in industriële vacuümr[..]

  Onderzoeken

 13. 13
  A machine
  Gritstraalapparatuur
  Nederman-vacuüm-gritstraalapparatuur heeft uitstekende en efficiënte zuigkracht en scheidingsvermogen. De vacuümstraler [..]

  Onderzoeken

 14. 14
  A machine
  Lasrook afzuigarm standaard
  Ontworpen voor een werkomgeving met rook, damp of niet-explosief stof, waar de vraag naar een hoger debiet of hogere temperatuur gematigd is

  Onderzoeken

 15. 15
  A machine
  Centrale vacuümafzuigsystemen
  Krachtige hoogvacuüm- centrale damp- en stofafzuigers zijn ideaal voor afzuiging bij de bron direct op de apparatuu[..]

  Onderzoeken

 16. 16
  A machine
  Las- en slijptafel
  Een robuuste las- en slijptafel die kan worden gebruikt in een explosiegevaarlijke omgeving.

  Onderzoeken

 • Reinigen
  Een schone en gezonde werkomgeving is noodzakelijk voor kwalitatief goede productie

  Onderzoeken

 • Straalmiddelen
  Straalmiddelen zijn duur in de aanschaf en nog duurder om te vernietigen. Het is dan ook belangrijk om mogelijkheden te overwegen om het gebruik van straalmiddelen te minimaliseren. Een andere belangrijke uitdaging bij straalwerkzaamheden is ervoor te zorgen dat de straalmiddelen de omringende werkomgeving niet verontreinigen, waardoor de werkstukken van en naar de straalruimte moeten worden vervoerd, of moeten worden ingepakt, wat leidt tot extra exploitatiekosten.

  Onderzoeken

 • Las- en snijdampen en rook
  Las- en snijdampen en rook vormen een ernstige bedreiging voor de gezondheid. De beste manier om de blootstelling hieraan te kunnen beheersen is de dampen rechtstreeks bij de bron op te vangen. Dit beschermt zowel de lasser als de overige werknemers.

  Onderzoeken

 • Service op de werkplek
  Regelsystemen, handige apparatuur en controlesystemen voor een veilige en kosteneffectieve werkplek

  Onderzoeken

Problemen die wij oplossen bij het lassen en snijden

 • Reinigen Een schone en gezonde werkomgeving is noodzakelijk voor kwalitatief goede productie
  Onderzoeken
 • Straalmiddelen Het recyclen van straalmiddelen bespaart geld en middelen en zorgt voor een stofvrije en gezonde omgeving
  Onderzoeken
 • Las- en snijdampen en rook Nederman heeft stationaire en mobiele oplossingen voor het afzuigen en filteren van rook afkomstig van lassen en snijden
  Onderzoeken
 • Service op de werkplek Handige apparatuur en controlesystemen voor een veilige en kosteneffectieve werkplek
  Onderzoeken

Voorbeeldproducten voor lassen en snijden

 1. 1 Lasdampafzuiging op de toorts zelf Vang lasdampen op bij de bron Onderzoeken
 2. 2 On-tool afzuiging Afzuiging bij de bron bij snijden, slijpen en schuren met meer dan 600 on-tool-sets Onderzoeken
 3. 3 Lasslanghaspel 876 Lashaspel ontworpen voor verwerking van zuurstof en acetyleen voor lastoepassingen Onderzoeken
 4. 4 Zelfs lasrobots moeten worden beschermd Onderzoeken
 5. 5 Afzuiging bij thermisch snijden De dampen die door het snijproces worden gegenereerd, worden afgezogen via het rooster van de tafel Onderzoeken
 6. 6 Energie besparen Gebruik energieverbruik Onderzoeken
 7. 7 Lasrook afzuigarmen Onderzoeken
 8. 8 Lasrook afzuigarm op rail Dampafzuiging voor lange werkgebieden Onderzoeken
 9. 9 Original afzuigarm De Original arm is de perfecte afzuiger voor het opvangen van lasrook, dampen en stof in werkplaatsen Onderzoeken
 10. 10 Ventilatoren en vacuümpompen Onderzoeken
 11. 11 FMC patronenfilter Geschikt voor het opvangen en filteren van droogstof en dampen Onderzoeken
 12. 12 industriële vacuümreinigers Krachtige ndustriële vacuümreinigers Onderzoeken
 13. 13 Gritstraalapparatuur Mobiele stofvrije straalapparatuur voor een gesloten circuit met superieure productiviteit, aanzuigkracht en recycling van straalmiddelen Onderzoeken
 14. 14 Lasrook afzuigarm standaard Voor een werkomgevingen met rook, damp of niet-explosief stof Onderzoeken
 15. 15 Centrale vacuümafzuigsystemen Industriële centrale vacuümafzuigsystemen voor afzuiging bij de bron Onderzoeken
 16. 16 Las- en slijptafel Dampafzuiging bij de bron Onderzoeken
+ vergroten voor meer - verbergen
Lasdampafzuigoplossingen van Nederman

Lassen en snijden

Afzuiging van lasdampen voor gezonde, veilige en efficiënte processen voor metaafabricage en metaalsnijden

Las- en snijdampen veroorzaken gezondheidsproblemen en hebben een nadelige invloed op de productie. Het gevolg is een verminderde capaciteit, steeds opnieuw voorkomende onderbrekingen en uiteindelijk een dalende winst. Niet alleen de lassers lopen risico in een onveilige werkomgeving. Het productieapparatuur maar ook eindproducten hebben te lijden onder het gebrek aan adequate veiligheidsmaatregelen. Geautomatiseerde lasapparatuur, zoals robots - en hun bestuurders - kunnen bloot komen te staan aan lasdampen en moeten ook worden beschermd. Een goede veiligheid en gezondheid betekent goede zaken.

 • Verbeter de werkplekomgeving
 • Bescherm de gezondheid van uw medewerkers
 • Bescherm de apparatuur en de werkprocessen
 • Verminder verstoringen in de productie en verhoog de winst

Nederman levert alles, van losse lasdampafzuigers tot totale lasdampafzuigsystemen. Wij voeren haalbaarheidsonderzoeken en planningen uit voor de las- en metaalbewerkingsindustrie. Onze ontwerpafdeling staat altijd klaar om u te helpen met suggesties en specificaties in ons CAD-systeem. Met gebruik van ons calculatiesysteem kunnen we complete alternatieve klantspecifieke layouts en oplossingen inclusief kostenberekeningen leveren. Onze diensten omvatten ook de installatiewerkzaamheden en de inbedrijfstelling. Onze After Sales-diensten variëren van noodreparaties tot geplande onderhoudsbeurten.

Veilig, energiezuinig en winstgevend

Veilige en efficiënte las- en snijprocessen

De mate van blootstelling aan lasdampen kan meestal worden beheerst met behulp van afzuiging en ventilatie. Welke techniek wordt gekozen is afhankelijk van de omstandigheden. Het doel is de lasdampen zo dicht mogelijk bij de bron op te vangen. Dit beschermt niet alleen de lasser, maar ook de overige werknemers. Systemen van Nederman zijn ontworpen om de lasdampen van een aantal werkplekken af te zuigen, maar worden ook gebruikt voor de reiniging van werkplekken en machines. Het productaanbod omvat tevens mobiele dampafzuigers voor de afzuiging van lasdampen, slanghaspels voor gas en perslucht en kabelhaspels voor elektrisch vermogen.

Afzuiging van lasdampen bij de bron – de meest effectieve manier om dampen af te zuigen

Daar waar dit een haalbare oplossing is, is bewezen dat afzuiging bij de bron de meest efficiënte methode is om lasdampen en vergelijkbare gassen af te zuigen en af te voeren. Deze methode maakt het risico dat een lasser of operator aan gevaarlijke dampen wordt blootgesteld zo klein mogelijk. Een lasbrander met geïntegreerde extractie maakt het mogelijk dat de lasser grote oppervlakken bewerkt en ook binnenin constructies kan werken. Tevens bespaart dit op de kosten van verwarming en koeling, doordat de hoeveelheid verwarmde / gekoelde lucht die wordt afgezogen verminderd wordt.

Zelfs lasrobots moeten worden beschermd

Laswerkzaamheden die gebruik maken van geautomatiseerde lasapparatuur moeten zorgvuldig worden gemonitord. Operators en onderhoudspersoneel die toezicht houden op lasrobots kunnen bloot komen te staan aan restdampen en moeten daarom op dezelfde wijze als de handwerkers worden beschermd. Nederman oplossingen voor geautomatiseerde lasprocessen, omvatten zowel afzuiging op de lasbrander zelf alsook afzuigsystemen met kappen.
Van energieverspilling tot energiebesparing

Wanneer een afzuigsysteem blijft lopen, terwijl deze niet in gebruik is wordt enorm veel energie verspild. Het kost meer energie om uw fabriek te verwarmen en te koelen als het dampafzuigsysteem in bedrijf is dan wanneer dit uit staat, aangezien de verwarmde/gekoelde lucht wordt afgezogen. Nederman levert meerdere oplossingen die energie besparen en de werkomstandigheden verbeteren: Met een frequentieregelaar van Nederman wordt de werking van de ventilator voortdurend aangepast aan het aantal afzuigpunten dat in gebruik is zodat de vereiste luchtstroom in stand blijft. Het lawaai dat anders in een onderbelast systeem optreedt wordt verminderd. De gemakkelijk programmeerbare ventilatie-timer start en stopt de ventilator op basis van werkuren, vakantie, enz. In combinatie met gemotoriseerde dempers van Nederman (elektrisch bediende kleppen) die de aansluitingen naar elk afzuigpunt openen en sluiten, worden de efficiency en de bedrijfskosten verder verbeterd. Nederman ventilatorregelmodules (vaak gebruikt in kleinere systemen) activeren de centrale ventilator uitsluitend tijdens laswerkzaamheden. De ventilator kan tijdens het lassen handmatig of automatisch worden ingeschakeld.

+ vergroten voor meer - verbergen